Cultiu i collita

Cultiu i collita

Cultiu i collita

Cultiu i collita

Nosaltres ens cultivem tot l’arròs que comercialitzem, la nostra major superfície de conreu es troba a dins de l’estany de Pals.

El cultiu és modern, però encara utilitzem la mà de l’home per herbejar, replantar i controlar els nostres arrossars. Conreem amb cultiu agroambiental molt restrictiu en l’ús de pesticides i productes químics, nosaltres prioritzem tant la lluita biològica contra plagues, com la recuperació de varietats autòctones de la zona.

La collita és totalment mecanitzada, amb maquinària especial, per tal de poder recollir tot l’arròs de forma ràpida i segura, a fi d’evitar la pèrdua de la collita per possibles aiguats de tardor.