CONDICIONS DE COMPRA I DEVOLUCIÓ

CONDICIONS D’ÚS

Li recomanem que llegeixi detingudament les presents Condicions d’Ús per participar, com a usuari, d’una forma responsable i garantint que es compleixen totes les condicions exposades a continuació. Per la naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d’ USUARI que vostè mateix obtindrà en registrar-se i s’atorgarà mitjançant nom i contrasenya. Per tant, la citada condició d’ USUARI suposa l’adhesió a les Condicions Generals a la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web. ARROS L’ESTANY DE PALS SCP es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals del lloc web.

 Per això, es recomana a l’Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

PROCEDIMENT DE COMPRA
 • Realització de comanda i pagament:

Els preus publicats són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic. 

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats pel lloc web poden variar. Davant aquest fet se li informarà al client abans d’acceptar qualsevol comanda. 

El preu del producte és el que està en vigor al moment de l’acceptació de la comanda. Els preus indicats a la nostra Web inclouen IVA o altres taxes o impostos.

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant el sistema de transferència bancària i targeta de crèdit.  

 • Si el procediment de pagament es realitza a través de transferència bancària es remetrà al client les dades bancàries per tal de poder realitzar la transferència.
 • Si desitja realitzar el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponibles; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-ho a ARROS L’ESTANY DE PALS SCP

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, ARROS L’ESTANY DE PALS SCP emetrà el corresponent comprovant de compra a l’adreça de correu electrònic facilitada pel client / usuari. 

En cap cas,  ARROS L’ESTANY DE PALS SCP emetrà el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic, sent necessari posar-se en contacte amb aquest departament d’atenció al client si en el termini de 48 hores no ha rebut comunicació alguna per la nostra banda.

 • Lliurament del producte

L’usuari, en el procediment de compra, designarà una adreça on desitja que sigui remès la comanda realitzada, que es farà a través d’una empresa de missatgeria, havent d’abonar les despeses que corresponguin per a l’enviament del producte i que s’especifiquen en el procediment de compra, i que serà acceptat per l’usuari en finalitzar la compra i abonar aquesta. 

Les despeses d’enviament segons la destinació i el pes del producte són:

 • Provincial 8 kg 3,73 €
 • Regional 8 kg 5,05
 • Nacional 8 kg 6,34 €
 • Portugal 8 kg 7,27 €
 • Balears 8 kg 16,02 (Palma de Mallorca) i 24,23 € (Menorca)
 • Provincial 15 kg 4,19 €
 • Regional 15 kg 5,68 €
 • Nacional 15 kg 7,13 €
 • Portugal 15 kg 8,17 €
 • Balears 15 kg 18,69 € (Palma de Mallorca) i 27,99 € (Menorca)

Si el destinatari es troba a Illes Canàries o fora del territori espanyol contactar amb info@arrosestanydepals.cat.

L’enviament es realitzarà a partir de 2 o 3 dies després d’haver realitzat la compra, i es rebrà a domicili a partir dels 3/5 dies següents a la seva preparació.

El lliurament s’entendrà realitzat quan la comanda sigui lliurada al domicili indicat per l’Usuari, amb independència que la persona que ho reculli sigui o no el propi destinatari.

 • Desistiment: 

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, un cop realitzada la compra l’usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment des de la recepció del producte adquirit al seu domicili.

De conformitat amb la legislació vigent, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del correu electrònic info@arrosestanydepals.cat posant en coneixement la seva voluntat d’exercir el dret de desistiment. 

Un cop rebut el producte i comprovat que es troben en perfectes condicions, s’abonarà el cost dels productes exceptuats les despeses de retornament que seran a càrrec del client.

Una vegada finalitzat el termini de devolucions per desistiment no s’acceptaran.

 • Resolució de conflicte

S’ informa que ARROS L’ESTANY DE PALS SCP no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, restant a la disposició en les dades de contacte i localització indicades en aquest text legal.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum,  s’informa de l’existència d’ una plataforma europea per la resolució de conflictes, que podrà ser empleada en l’ àmbit del comerç electrònic i que pot obtenir més informació en: 

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show