Cultiu ecològic

Cultiu ecològic

Un cultiu acurat i respectuós amb el medi ambient.

La nostra empresa té en compte tots els elements de qualitat possibles en la producció, elaboració, envasat, etc., combinant el millor de la tècnica antiga (traspassada a través de generacions arrosseres), com de les noves tècniques de conreu (recolzada per tècnics i enginyers agrícoles).

Prioritzem l’ús d’energies alternatives; assecant al sol l’arròs no s’altera el procés natural de latència; s’estalvia energia, i no es necessiten combustibles fòssils procedents del petroli, com fan les factories convencionals; i d’aquesta manera, es conserva tota la qualitat de l’arròs.

Lluitar contra les plagues i mantenir el camp net de males herbes, és un repte que ens estimula a estar tot el cicle pendent dels nostres arrossars.